Ako správne čítať lavínovú predpoveď?

Mgr. Marek Biskupič PhD. | 13. prosince 2020
1996 přečtení | čtení na 9 minut

Lavína, biela masa snehu, ktorá vás bez milosti strhne do údolia, doláme kosti alebo zadusí. Ako ju predpovedať? Ako sa vrátiť zo zimnej lezeckej či skialpovej túry živý a bez nepríjemných zážitkov z lavíny?

Tento odborný článek pro vás připravili:

5 dielna stupnica lavínového nebezpečenstva

Základný predpoklad je poznať a pochopiť lavínovú situáciu, ktorá prevláda v danej oblasti. Informáciu o lavínovej situácii v Slovenských horách ( Vysoké, Západné a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra) vydáva Horská záchranná služba, konkrétne Stredisko lavínovej prevencie.

Od zimnej sezóny 1993/1994 sa používa medzinárodná 5 dielna stupnica lavínového nebezpečenstva, ktorá bolo schválená na zasadaní Európskej asociácie lavínových služieb v roku 1993.Mezinárodná stupnica lavínového nebezpečenstvaMezinárodná stupnica lavínového nebezpečenstva

Malé riziko

 • Stabilita snehových vrstiev – snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená a stabilná.
 • Pravdepodobnosť pádu lavín – uvoľnenie lavín je vo všeobecnosti možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom, extrémnom teréne. Možné je len uvoľnenie spontánnych splazov a malých lavín.
 • Odporúčanie pre turistov – všeobecne bezpečné podmienky na lyžovanie.
 • Ohrozenie údolných objektov – žiadné
 • Obmedzenia – bez.

Mierne riziko

 • Stabilita snehových vrstiev – snehová pokrývka je na ojedinelých strmých svahoch* len mierne spevnená, ináč je všeobecne dobre spevnená.
 • Pravdepodobnosť pádu lavín – Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažením**, obzvlášť na strmých svahoch uvedených v lavínovej informácii. V niektorých prípadoch sú možné stredné lavíny, výnimočne veľké spontánne lavíny.
 • Odporúčanie pre turistov –  túry vyžadujú veľkú opatrnosť a znalosť lavínovej problematiky.
 • Ohrozenie údolných objektov – žiadné
 • Obmedzenia – nie nad 40 stupňov.

Zvýšené riziko

 • Stabilita snehových vrstiev – snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch* len mierne až slabo spevnená.
 • Pravdepodobnosť pádu lavín – Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení**, obzvlášť na strmých svahoch uvedených v lavínovej informácii. Veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú.
 • Odporúčanie pre turistov – pri zohľadnení nebezpečných extrémnych svahoch priaznivé podmienky na túry.
 • Ohrozenie údolných objektov – ojedinelý zásah stredne veľkými lavínami.
 • Obmedzenia – nie nad 35 stupňov.

Veľké riziko

 • Stabilita snehových vrstiev – snehová pokrývka je na väčšine strmých svahov* slabo spevnená.
 • Pravdepodobnosť pádu lavín – Uvoľnenie lavín je pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení**. V niektorých prípadoch sú predpokladané početné stredné lavíny a často aj veľké spontánne lavíny.
 • Odporúčanie pre turistov – možnosti túr sú silne obmedzené. Pohyb možný len na vyznačených trasách.
 • Ohrozenie údolných objektov – možný zásah údolných ciest a lavínových svahoch veľkými lavínami.
 • Obmedzenia – nie nad 30 stupňov.

Velmi veľké riziko

 • Stabilita snehových vrstiev – snehová pokrývka je všeobecne slabo spevnená a rozsiahlo nestabilná.
 • Pravdepodobnosť pádu lavín – Predpokladané sú početné veľké, v niektorých prípadoch aj veľmi veľké, spontánne lavíny, dokonca aj v miernom teréne.
 • Odporúčanie pre turistov – prevádzanie túr je nemožné.
 • Ohrozenie údolných objektov – veľká pravdepodobnosť zásahu údolných ciest a objektov veľkými lavínami. Možno zásahu horských osád.
 • Obmedzenia – nie

* Ohrozené lavínové lokality sú detailne popísané v lavínovej informácii (nadmorská výška, orientácia svahu, typ terénu):
– 
mierne strmý terén: svahy plytšie ako 30 stupňov,
– 
strmý svah: svahy strmšie ako 30 stupňov,
– 
veľmi strmý, extrémny terén: nepriaznivý sklon (viac ako 40 stupňov), profil terénu, blízkosť hrebeňa, hladkosť podkladových vrstiev.

** Dodatočné zaťaženie:
– 
malé: osamelý lyžiar / snowboardista, jazdiaci ľahko, nepadajúci, osoba so snežnicami, skupina s dobrými rozostupmi (minimálne 10 m) stále dodržiavajúci odstup,
– 
veľké: dvaja alebo viacerí lyžiari / snowboardisti a pod., bez rozostupov (alebo bez intervalov), snežné stroje, nálože, osamelý turista / horolezec.


Medzinárodná je preto, lebo sa používa vo všetkých alpských krajinách, v Kanade, USA, Pyrenejach, Poľsku, Slovensku, Čechách a v ostatných krajinách. Takže stupeň 3. – zvýšené lavínové nebezpečenstvo by malo byť približne rovnaké tak na Slovensku ako aj v Rakúsku alebo v Kanade. Samozrejme toto jedno číslo vyjadruje lavínové nebezpečenstvo pre celé pohorie a nie je v ňom možné zahrnúť obrovskú variabilitu svahov, ich sklonov a orientácií. Vznik lavíny je proces, ktorý závisí od množstva faktorov a určiť ich presnú kombináciu a so 100% istotou predpovedať čas kedy lavínu búdu padať, je momentálne nemožné.

Ako a kto určuje lavínový stupeň pre daný deň?

Poďme sa ale vrátiť k tomu jednému číslu. Informácia o lavínovom nebezpečenstve vzniká tak, že sa každé ráno vyhodnocuje veľké množstvo meteorologických faktorov a analyzuje sa predchádzajúce obdobie vzhľadom na možnú nestabilitu v snehovej pokrývke, analyzujú sa snehové profily, výskyt lavín atď. Výsledkom tohto procesu je stupeň lavínového nebezpečenstva pre každé pohorie. Tento stupeň sa ešte môže plynulo meniť počas dňa a to v závislosti od nadmorskej výšky alebo prebehajúceho/aktuálneho počasia.

Samozrejme každému musí byť jasné, že stupeň – jedno číslo udáva len orientačné lavínové nebezpečenstvo. Rozlohy pohorí sú v rádovo stovkách až tisíckach km2 a jedno čislo nemôže vyjadriť podmienky na tak členitom území. Preto sa niekedy stáva, že v jednej doline padajú lavíny skoro všade, kde sa pohnete a v druhej nie je po lavínach ani stopy.

Nehody sa stávajú aj pri 1. stupni

Aj pri 3. zvýšenom stupni sa dá urobiť pekná a bezpečná túra, a naopak, pri 1. malom stupni sa dá zahynúť (viď Dino Kuráň 22. 12 2013). To či si človek odtrhne lavínu a prežije v nej je podmienené množstvom veci a nielen lavínovým stupňom. Aj veľmi malé lavíny môžu mať veľké následky vo veľmi strmom a komplikovanom teréne. Existuje množstvo prípadov malých lavín, ktoré strhli horolezcov cez skalné prahy s tragickými následkami. Pri veľkej väčšine takýchto lavín by sa skialpnista len trošku zasmial a v kľude z nich vylyžoval.

Určitá dávka subjektivity

Každý lavínový špecialista dáva do zostavovania lavínovej predpovede všetky svoje skúsenosti a zostavuje lavínovku podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Každý sme indivídua a určitej miere subjektivity sa nedá ubrániť. Je to trochu podobné ako aj s lezeckou klasifikáciou. Nie je sedma ako sedma. Aj keď sa jedná o medzinárodnú klasifikáciu. 7 UIAA na Liptove je trochu iných ako na Dreveníku a tie sú zas iné ako v Arcu. Niečo podobné plati aj pri lavínovom stupni. Nie je trojka ako trojka. Pamäťam si ešte ako mladý fagani sme sa počas trojky len s malou dušičkou motali po Žiarskej doline. Túry do Smutného sedla alebo medzi Tri kopy boli pre nás pri zvýšenom stupni tabu.

Čítajte vždy doplňujúce informácie

Takže čo robiť, keď zložitá lavínová situácia je generalizovaná len na jeden stupeň? Jednoznačne treba čitať celú lavínovú informáciu. Tam sa človek dozvie podrobnejšie o možnej nestabilite svahov konkrétnych orientácií, nadmorských výšok a aj to či sa očakáva zmena lavínového stupňa v priebehu dňa. Lavínovka pre Slovensko (ostatné krajiny viď tabuľka) sa uverejňuje v zime každý deň medzi 8:30 až 9:00 a je dostupná na webe www. laviny.sk alebo www.hzs.sk.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to relatívne neskoro, ale spracovanie a vyhodnotenie všetkých údajov chvíľu trvá. V dnešnej dome smartfónov má skoro každý možnosť prečitať si aktuálnu lavínovou na svojom telefóne na ceste do hôr alebo priamo v teréne (ak je dostupný signál). 

Okrem každodenných lavínových správ je na laviny.sk množstvo týždenných prehľadov a aktuálnych sprav z terénu. Tak je možné získať prehľad o aktuálnych podmienkach, prechádzajúcom stave a aktuálnom vývoji.

Samozrejme návšteva jedného alebo viacerých webov vás pred lavínou nezachráni. Dôležité je to ako sa správate priamo v teréne a či máte dostatočné skúsenosti. Určite odporúčame absolvovať lavínový kurz a a lavínové nebezpečenstvo posudzovať s ohľadom na lokálne podmienky.

Pomôžte nám so zberom informácií

Pre nás na Lavínovej prevencii je veľmi dôležitá spätná väzba od Vás horalov, horolezcov, turistov, freerajdistov a skialpinistov o spadnutých lavínach. Preto každú informáciu o spadnutej lavíne (aj tých ktoré si sami odtrhnete) alebo stabilite snehovej pokrývky si veľmi ceníme. Samozrejme foto tiež poteší. Tieto informácie sa zvyčajne stanú súčasťou lavínovej databázy, ktorá slúži na verifikáciu vydávaných lavínových stupňov. Takýmto sposobom sa lavínové predpovede vylepšujú.

Lavínový stupeň sa počas dňa môže zmeniť

Tento symbol udáva stupeň lavínového nebezpečenstva pre pohorie a informuje o jeho stave dopoludnia a popoludní (AM/PM). Udávaný stupeň lavínového nebezpečenstva platí najmä pre polohy uvedené pomocou nadmorskej výšky a obzvlášť pre svahy ktoré sú vyznačené čiernou farbou na ružici orientácií. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že na nevyznačených svahoch (bielou farbou na ružici) prevláda nižší stupeň.

Konkrétne  pre Vysoké Tatry platí dopoludnia 2. mierny stupeň a popoludní sa zmení na 3. stupeň – zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Toto platí od nadmorskej výšky 1500 m. Obzvlášť opatrný treba byť na svahoch s nebezpečnými orientáciami JZ, J, JV a J.

Mgr. Marek Biskupič PhD. ředitel Strediska lavinovej prevencie Horskej záchrannej služby na Slovensku a horský vůdce UIAGM

Related Posts

© 2024 CHATA BÔRIK - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress